ბიზნეს სესხები

ბიზნეს სესხები გაიცემა იურიდიულ პირებზე ლარსა და დოლარში

სესხები დოლარში:

სესხის მოცულობა: 75 000 $ – დან
სესხის ვადა: 3 თვიდან – 5 წლამდე
საპროცენტო განაკვეთი: ყოველთვიურად 1,5%-დან
დარიცხვის მეთოდი:

  • თავისუფალი გრაფიკი, როდესაც იხდით მხოლოდ პროცენტს წინსწრების საკომისიოს გარეშე.
  • კლებადი გრაფიკი, როდესაც პროცენტთან ერთად იფარება ძირიც.

სესხის გაცემის საკომისიო: 1%-დან.

სესხები ლარში:

სესხის მოცულობა: 10 000 GEL – 200 000 GEL
სესხის ვადა: 3 თვიდან – 5 წლამდე
საპროცენტო განაკვეთი: ყოველთვიურად 2.5%-დან
დარიცხვის მეთოდი:

  • თავისუფალი გრაფიკი, როდესაც იხდით მხოლოდ პროცენტს წინსწრების საკომისიოს გარეშე.
  • კლებადი გრაფიკი, როდესაც პროცენტთან ერთად იფარება ძირიც.

სესხის გაცემის საკომისიო: 2%-დან.

განაცხადი

სახელი, გვარი *

საკონტაქტო ნომერი *

ელ-ფოსტა

უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი

მესაკუთრის პირადი ნომერი *

სესხის მოცულობა *

ვალუტა *