იპოთეკური სესხი
 • სესხის მოცულობა: 5 000 აშშ დოლარიდან (სალიკვიდაციო ღირებულების 50%-მდე)
 • ვადა: 6 წლამდე ვადით
 • საპროცენტო განაკვეთი: 2,0%-დან 2,5%-მდე
 • ვალუტა: აშშ დოლარი
 • მიზნბრიობა : სხვადასხვა
 • ადმინ. საკომისიო 2%-დან
 • გადახდის გრაფიკი : კლებადი / არა კლებადი

 

აირჩიეთ დაფარვის მოქნილი პირობები

 

     ჩვენი საკრედიტო ექსპერტი შეგირჩევთ თქვენს საჭიროებებზე მორგებულ სესხის დაფარვის გრაფიკს.

     აირჩიეთ ვარიანტი 1 პერიოდის ბოლოს დაფარვისათვის

 • სარგებელი (%) - ყოველთვიურად
 • სესხის ძირითადი თანხა პერიოდის ბოლოს
 • 1 წლამდე ვადით

     აირჩიეთ ვარიანტი 2 სესხის თანხის თანდათანობით დასაფარად

 • სარგებელი (%) და ძირითადი თანხა - ყოველთვიურად
 • ყოველთვიური თანაბარი გადახდებით (სტანდარტული)
 • 6 წლამდე ვადით

მინიმალური მოთხოვნები

 

 • ბინა / სახლი თბილისში
 • პირადი თავდებობები - მსესხებლის და დამატებით ერთი პიროვნების
 • შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია არ მოითხოვება
 • შემოსავლის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენისა და ქონების ღირებულების არაუმეტეს 25%-ის ოდენობით სესხის შემთხვევაში განიხილება 2% სარგებელი.

                

სახელი:
საკონტაქტო ნომერი :
საკადასტრო კოდი ან პირადი ნომერი:
მოთხოვნილი თანხა: