ჩვენ შესახებ

ფინასური ორგანიზაცია GFC-ს მიზანია საქართველოში მქხოვრები ნებისმიერი საზოგადოებრივი ფენის ადამიანებს გაუწიოს სწრაფი, მარტივი და ეფექტური ფინანსური დახმარება.

მომსახურება გულისხმობს სწრაფ იპოთეკურ სესხებს კლიენტზე მორგებული  როგორც კლებადი ასევე არაკლებადი გრაფიკით.

იპოთეკური სესხის გაცემისას კომპანიის პრიორიტეტს, რაც საშუალებას გვაძლევს ზანგრძლივი დროის განმავლობაში ბაზარზე შევინარჩუნოთ მოწინავე კომპანიის სტატუსი, წარმოადგენს სისწრაფე პროცესის სიმარტივე და ეფექტურობა.

კომპანიის ძირითად პროდუქტს შეადგენს წლიური 30% -იან იპოთეკურ სესხი, სესხი სტანდარტულად  გაიცემა ერთი  სამუშაო დღის განმავლობაში ყოველგვარი დამატებითი შემოსავლების დადასტურების გარეშე მხოლოდ უძლავი ქონების გარანტიის სახით წარმოდგენით. სესხის ოდენობა არ აღემატება გარანტიის სახით წარმოდგენილი უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების 50% ანუ თუ თქვენი ქონების საბაზრო ღირებულება შეადგენს 100,000 აშშ ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ აიღოთ 50,000 აშშ ოდენობის სესხი ერთ დღეში სწრაფად და მარტივად.

 

 

 თუ გაინტერეებთ რამდენად რეალურია მიიღოთ სესხი ერთ დღეში დააკლიკეთ და გაიგებთ რა ოდენობის სესხის აღება შეგიძლიათ.  სესხის ონლაინ დამტკიცების შემთხვევაში თქვენი გადასაწყვეტია გნებავთ აიღოთ სესხი თუ არა....... სცადეთ და დააკლიკეთ .....