ჩვენს შესახებ

ჯორჯიან ფაინანშიალ კრედიტ – ჯი ეფ სი

შპს „ჯორჯიან ფაინანშიალ კრედიტ – ჯი ეფ სი“ ქართულ საფინანსო ბაზარზე თითქმის 10 წელია მოღვაწეობს. ჩვენი ძირითადი მიმართულება მცირე და საშუალო მოცულობის სესხებია, რომელსაც უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის საფუძველზე გავცემთ. კომპანიას ამ ეტაპზე ერთი სერვის ცენტრი აქვს ქალაქ თბილისში და შესაბამისად ორიენტირებულია თბილისში არსებულ უძრავ ქონებებზე, თუმცა სამომავლოდ გაფართოებასაც გეგმავს და ხშირ შემთხვევაში რეგიონებში არსებულ ქონებებსაც განიხილავს.

„ჯი ეფ სი“-ს გააჩნია ბაზარზე ორიენტირებული საკრედიტო სტრატეგია. კომპანიის სატარიფო პოლიტიკა ეფუძნება ფინანსური სახსრების და სასესხო პროდუქტების მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომობის პრინციპს. აგრეთვე, კომპანიისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ლიკვიდური სახსრების ეფექტური მართვა.

კომპანიის მიზანია ქართულ საფინანსო ბაზარზე ცნობადობის ამაღლება და სანდო რეპუტაციის შენარჩუნება. ამისათვის კომპანიაში შემუშავებულია მოსახერხებელი და ეფექტური ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომელიც დაკონპლექტებულია გამოცდილი და კვალიფიციური კადრებით.

კომპანია „ჯი ეფ სი“ მომხმარებლებს სთავაზობს ხარისხიან, ხელმისაწვდომ და სწრაფ სერვისს, რომლის საშუალებითაც კომპანია ხელს უწყობს სხვადასხვა სექტორში მოღვაწე კომპანიებსა თუ ფიზიკურ პირებს გარკვეული ვადით ისარგებლონ სესხით და მოზიდული ფინანსური სახსრები მოახმარონ საკუთარ წარმატებას.